We are an architecture studio and a carpentry workshop. Yes, we do love and believe in the importance of great craftsmanship for changing the world for the better. We design and build small scale projects such as housing, urban interventions, pavilions and furniture for both public and private clients. Building Architecture is a collaboration between Tan & Blixenkrone and Thomas Harboe Architects. We are based in Copenhagen but love traveling for projects.
BUILDING ARCHITECTURE_SORI, NOT SORRY! ONIS SKOLA_0
BACK

- 4 - SORI, NOT SORRY! ONIS SKOLA Workshop -      - STUDYTRIP TO GEORGIA WITH STUDENTS FROM ART AND ARCHTECTURE, ROYAL ACADEMY OF ARCHITECTURE, COPENHAGEN

in collaboration with

Peter Møller Rasmussen

Josephine Bols

Christian Vennerstørm

Tobias Fenø Sanberg


and

Master students from Art and Architecture, Royal Academy of Architecture, year 2021/2022.

The trip was workshop with the construction of a Georgian Oda house as the collective project. Oda is a traditional Georgian wooden house type that is still relatively common in western Georgia but is rarely newly constructed today.

Oda houses have load-bearing exterior walls made of sturdy planks in chestnut, oak, elm, and lime wood, assembled vertically with dovetailed corners. Oda houses stand on pillars and have a balcony partially covered by a ‘veil’ of finely carved wooden panels.

The village of Gogolati consists of 54 Oda houses and provides insight into both the Oda and the lifestyles traditionally associated with this type. Gogolati is visited and utilized as a case study during the study trip.

Turen var en workshop hvor vi i fællesskab med studerende fra Georgien opførte en model af et georgisk Oda-hus. Oda er en traditionel georgisk træhustype, som stadig er relativt udbredt i det vestlige Georgien, men som i dag sjældent bliver nyopført.

Odahuse har bærende ydervægge af kraftige planker i kastanje-, ege- elme- og lindetræ, som er samlet opretstående med laftede hjørner. Oda-huse står på søjler og har en balkon, som er delvis inddækket af et ’slør’ af fint udskårne træpaneler.

Landsbyen Gogolati består af 54 Oda-huse og giver indblik i både Oda og de livsformer, som traditionelt har været forbundet med typen. Vi besøgte Gogolati og anvendte landsbyen som case under studieturen.